Thai  Thai

ที่พักปาย

สะพานประวัติศาสตร์ ปาย

สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย

       สะพานประวัติศาสตร์ ปาย ตั้งอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 88 สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” แม้ในปัจจุบันจะมีสะพานปูนแบบใหม่สร้างอยู่เคียงข้าง แต่สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำ

      นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มักมีงานดนตรีที่ปาย จัดแถวสะพานแห่งนี้าชีพหลักของชาวจีนยูนานส่วนใหญ่ ได้มาจากการเพาะปลูกทางการเกษตร เปิดร้านอาหาร จัดเลี้ยง จัดโต๊ะจีน ทำของที่ระลึก บรรยากาศของหมู่บ้านนี้สงบมาก น่าอยู่ และพักเที่ยวเป็นอย่างมาก

 

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com