Thai  Thai

ที่พักปาย

บ่อน้ำพุร้อนป่าแป๋

บ่อน้ำพุร้อนป่าแป๋
บ่อน้ำพุร้อนป่าแป๋

บ่อน้ำพุร้อนป่าแป๋ น้ำพุที่เกิดจากปริมาณน้ำใต้ดินที่ส่วนใหญ่ได้จากน้ำฝนที่ซับ สู่ใต้ดิน หากดินมีความพรุนมาก ความพรุนของดินเกิดจากต้นไม้ น้ำพุร้อนที่นี่คาดว่า มีการเกิดแบบน้ำพุร้อนกีเซอร์ ลักษณะของน้ำพุขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลาซึ่งน้ำพุงช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com